Czy regały magazynowe trzeba serwisować?

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia każdego magazynu są regały. Dzięki dobrej jakości meblom można skutecznie porządkować i przechowywać różnego rodzaju towary. Warto jednak pamiętać, że regały magazynowe są poddawane intensywnej eksploatacji, więc są narażone na uszkodzenia. Właśnie dlatego czasami zdarza się tak, że konieczne jest zlecenie serwisu regałów. Czy jest to konieczne i czy warto decydować się na taki wydatek?

 

Co mówią przepisy na temat serwisowania regałów magazynowych? 

Serwisowanie regałów magazynowych może wydawać się zbędnym wydatkiem. W rzeczywistości jednak taki obowiązek jest regulowany przez przepisy. Mowa tutaj o Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U.03.169.1650) oraz znowelizowanej normie PN EN 15635. Zgodnie z tymi przepisami podmioty, które zarządzają magazynami, mają obowiązek regularnego sprawdzania stanu konstrukcji regałowych. Co więcej, przegląd regałów muszą zlecić fachowcom. Warto również wspomnieć, że producenci regałów dołączają do produktów instrukcję eksploatacji i obsługi mebli, a użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania tych zasad.

 

Czy warto serwisować regały magazynowe? 

Serwisowanie regałów magazynowych to przede wszystkim obowiązek właścicieli firm, które z nich korzystają. Jednak oprócz tego jest to jedyny i skuteczny sposób na zapobieganie wypadkom, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu pracowników, a także przechowywanym towarom. Pomijanie przeglądów to nie tylko stwarzanie zagrożenia w miejscu pracy, ale również generowanie dodatkowych kosztów związanych z serwisem.

Jeżeli przedsiębiorcy zaniedbują ten obowiązek, to często zdarza się tak, że muszą pokryć koszty naprawy instalacji regałów, których można uniknąć dzięki regularnym przeglądom i konserwacji. Warto też pamiętać, że bezpieczeństwo pracy w magazynie uzależnione jest nie tylko od wspomnianych przeglądów, ale również od montażu regałów. Każdą z tych usług należy zlecić do wykonania fachowcom, którzy zadbają zarówno o funkcjonalność magazynu, jak i o jego stan w przyszłości. Podsumowując – serwisowanie regałów magazynowych jest obowiązkiem przedsiębiorców, a także sposobem, który pozwala na organizację bezpiecznej przestrzeni do pracy.