Czy wygięte profile regałów magazynowych można nadal eksploatować?

W każdym magazynie muszą znaleźć się regały. To właśnie na nich przetrzymywany jest bowiem towar, który później trafia do punktów sprzedażowych bądź bezpośrednio do klientów. Użyczanie miejsca nie jest jednak jedyną funkcją regałów. Pomagają one ponadto uporządkować zasoby. Kiedy poszczególne produkty układane są na regałach, łatwiej nad nimi zapanować i się wśród nich odnaleźć niż wtedy, gdy leżą bezładnie rozrzucone. Jest to pomocne pracownikom magazynu, którym wystarczy skierować się w odpowiednie miejsce, aby znaleźć towar potrzebny do załadunku.

 

Zużywanie się regałów – czy to niebezpieczne?

Regały jednak, tak jak i wszystkie inne obiekty, podlegają zużyciu. Podczas gdy podłoga w magazynie może ulegać zabrudzeniu czy zakurzeniu, regały też niszczeją pod wpływem czasu. W tym kontekście trzeba podkreślić, że do obowiązków każdego właściciela magazynu należy właściwa troska o stan swoich pomieszczeń. W obiekcie, w którym przechowuje się towar, należy utrzymywać odpowiedni poziom czystości i porządku, aby nie pogubić się w trakcie wykonywania codziennych czynności. Niektóre z podlegających korygowaniu spraw są drobniejsze, a inne poważniejsze. Do tych ostatnich należy na przykład wyginanie regałów magazynowych.

Niestety, czasami bywa, że magazynowe regały uginają się pod wpływem zbyt dużego ciężaru. Czy można je wtedy dłużej eksploatować? Z pewnością nie, przynajmniej dopóki nie wymieni się ich na nowe bądź nie doprowadzi się ich do stanu używalności. Używanie wygiętych regałów magazynowych może być bowiem dość groźne. Coś, co jest wygięte, jest się bowiem w stanie załamać. A to grozi zarówno zniszczeniem przechowywanych produktów, jak i wyrządzeniem szkód samemu magazynowi. Dlatego też lepiej nie igrać z ogniem. Kiedy tylko zauważy się, że regał posiada jakiś defekt, trzeba natychmiast to naprawić, żeby nie doszło do niekorzystnych zdarzeń, których skutki mogą być naprawdę opłakane. Pozwoli to zachować bezpieczeństwo w magazynie.