Gdzie montuje się regały typu Drive-In?

Regały paletowe typu Drive in to tak zwane regały wjezdne. Pozwalają one na efektywniejsze wykorzystanie posiadanej powierzchni w stosunku do regałów paletowych rzędowych. Odbywa się to dzięki redukcji korytarzy roboczych. Drive in okazują się idealnym rozwiązaniem w magazynach wysokiego składowania o dużym zagęszczeniu przechowywanych towarów. Szczególnie, gdy towary są przechowywane długo i są mało różnorodne.

 

Magazyn z regałami Drive in

Regały paletowe wjezdne zbudowane są w formie wąskich korytarzy, wzdłuż których palety umieszczane są jedna za drugą na specjalnych szynach nośnych. Intensywnie wykorzystuje się w tym procesie wózki widłowe. W takich magazynach stosuje się standardowo metodę  LIFO. To co ostatnie weszło, pierwsze wychodzi. Można jednak korzystać z metody FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Wtedy mamy regały paletowe zblokowane, a dostęp do nich jest obustronny.

 

Zalety stosowania regałów paletowych wjezdnych

Przede wszystkim stosunek ceny miejsca paletowego do wykorzystanej powierzchni jest bardzo korzystny. Maksymalnie wykorzystujemy miejsce składowania, aż do 85%. Wysokość i głębokość korytarzy dopasowuje się do rozmiarów składowanych towarów. Jest to idealny sposób przechowywania towarów delikatnych, których nie można składować na sobie.

 

Gdzie montuje się Drive in?

W tej metodzie praktycznie całkowicie eliminuje się alejki międzyregałowe. Konstrukcja regałów wjezdnych opiera się na wąskich korytarzach, w których poruszają się wózki widłowe i układane są palety na podporach zamocowanych do ram. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie przede wszystkim w magazynach długiego składowania, z małą różnorodnością towarów, a jednocześnie z dużą ilością zapasów dla danej jednostki magazynowej. Korytarze operacyjne wózka widłowego są jednocześnie kanałami składowania.