Jakie rodzaje regałów magazynowych montuje się najczęściej?

Regały są najważniejszym elementem wyposażenia każdej hali magazynowej. To dzięki nim można w łatwy i bezpieczny sposób przechowywać różne rodzaje towarów. Aby stworzyć funkcjonalną przestrzeń, przedsiębiorcy mają do wyboru różne rodzaje regałów, które należy dobrać w zależności od wielkości i możliwości powierzchni, a także zwrócić uwagę na to, jakie towary będą tam magazynowane. Jakie rodzaje regałów są montowane najczęściej?

 

Czym są regały statyczne i jakie są ich rodzaje? 

Możemy wyróżnić dwie grupy regałów montowanych w przestrzeniach magazynowych – statyczne i dynamiczne. O montażu regałów magazynowych statycznych mówimy w przypadku konstrukcji, które są na stałe przymocowane i nie zmieniają swojego położenia. Są cztery rodzaje regałów statycznych. Pierwszy z nich to regał ramowy, który jest zbudowany ze słupów nośnych i belek poprzecznych. Regały półkowe to z kolei konstrukcje złożone z poprzeczek nośnych, na których montowane są półki. Są najczęściej wykorzystywane do magazynowania produktów o mniejszych gabarytach.

Oprócz tego wyróżniamy też regały paletowe, które jak sama nazwa wskazuje, są przeznaczone do składowania ładunków umieszczonych na paletach. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w wysokich magazynach, ponieważ w takich miejscach towar jest składowany na wysokości nawet kilkunastu metrów. Do regałów statycznych zaliczamy również regały wspornikowe. Ich konstrukcja opiera się na pojedynczych słupach, na których są zamocowane poziome wsporniki. Takie regały są wykorzystywane głównie do składowania pionowego.

 

Gdzie znajdują zastosowanie regały dynamiczne? 

Drugą grupą regałów magazynowych są regały dynamiczne. Charakteryzują się tym, że są wyposażone w układ jezdny, dzięki któremu można zmieniać ich położenie. Wyróżniamy trzy rodzaje regałów dynamicznych:

  • regały przesuwne, które poruszają się wzdłuż szyn zamontowanych w podłogę magazynu i zapewniają łatwy dostęp do towarów,
  • regały wjezdne, które ograniczają liczbę dróg magazynowych i sprzętu do obsługi,
  • regały przepływowe, które umożliwiają przesuwanie się towarów po rolkach i znajdują zastosowanie głównie przy składowaniu towarów o krótkim terminie ważności.