Odpowiedni serwis regałów magazynowych kluczem do długotrwałej eksploatacji

Przestrzeń magazynowa jest niezwykle istotnym miejscem, gdyż dochodzi tu do przyjęcia i wydawania towarów. Wszystko musi być prowadzone z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 

Na czym polega bezpieczna eksploatacja regałów magazynowych?

Mając na uwadze dbałość o zdrowie pracowników, w przestrzeni magazynowej niezwykle istotne jest przestrzeganie wszelkich procedur bezpieczeństwa. Ważne jest dbanie o prawidłową eksploatację i serwis znajdujących się w nich regałów. Właściwa eksploatacja regałów w magazynie pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów, które mogłyby pojawić się na skutek przestoju związanego z ewentualnym wypadkiem czy awarią.  Nie wolno przekraczać dopuszczalnych mas ładunku na danym regale, ponieważ może spowodować to osłabienie konstrukcji regałów. Bezpieczna eksploatacja regałów obejmuje nie tylko właściwe ich użytkowanie, ale i bieżące i okresowe przeglądy.

 

Dlaczego należy regularnie serwisować regały magazynowe?

Wszelkie przeglądy regałów powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą być one wykonywane przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia. Bardzo ważne jest, aby kontrole prowadzone były na bieżąco. Jeśli stwierdzona zostanie jakaś usterka, należy ją jak najszybciej usunąć. Przeglądu technicznego regałów może dokonać Firma Pi System. Specjaliści potrafią bardzo szybko dokonać oceny stanu regałów. Jeżeli usterka okaże się na tyle duża, że może zagrażać bezpieczeństwu, należy taki regał natychmiast wyłączyć z użytku. Dopiero po całkowitej naprawie można go znowu używać. Drobne usterki, takie jak między innymi odkształcenia elementów, można naprawić bez konieczności wyłączania całego regału. Serwis powinien być wykonywany również wtedy, gdy pojawi się niebezpieczeństwo naruszenia konstrukcji. Należy pamiętać, że regularne przeglądy i serwis regałów magazynowych mają wpływ na ich trwałość i pozwolą na uniknięcie poważnych awarii.